Çevre Politikası

Daha Sağlam Yapılar

10Yıllık

Deneyim

Bursa Çelik Yapı firması olarak, doğal kaynakların korunması ve çevrenin korunması konularında büyük önem veriyoruz. Çevre politikamızın temel amacı, faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkisini minimize etmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmaktır. Bu amaçla, aşağıdaki politikaları benimsiyoruz:

  1. Atık Yönetimi: Atık oluşumunu en aza indirmek ve atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak için, geri dönüşüm faaliyetleri yaparız. Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümü ve bertarafı için ilgili mevzuata uygun hareket ederiz.

  2. Kaynak Kullanımı: Doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için, enerji ve su kullanımını minimize etmek ve kaynakları tasarruflu kullanmak için düzenli olarak kontroller yaparız.

  3. Çevre Dostu Ürünler: Çevreye olan etkimizi azaltmak için, müşterilerimize çevre dostu ürünler sunarız. Bu ürünlerin üretimi sırasında, çevre dostu materyallerin kullanımı konusunda titizlikle hareket ederiz.

  4. Çevre Bilinci: Çalışanlarımızı, çevre konusunda bilinçlendiririz. Çevre politikamız hakkında düzenli olarak eğitimler verir, çevre dostu davranışların teşvik edilmesini sağlarız.

  5. Yasal Uygunluk: Çevre mevzuatına tam uyum sağlamak, faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini en aza indirmek için çok önemlidir. Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelere sahip olur, düzenli olarak kontroller yaparız.

Bursa Çelik Yapı firması olarak, çevreye olan duyarlılığımızı sürekli olarak artırarak, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanarak, çevrenin korunması konusunda faaliyetlerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Bu politikamızın tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması, çevre koruma standartlarımızın yüksek tutulması ve çevreye olan duyarlılığımızın devam etmesi, firmamızın sürdürülebilirliği ve başarısı için önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir.

Yukarı